Tarieven

Intake: € 25
Tarieven voor alle soorten individuele begeleidingen:
Sessie in de praktijk: (voorlopig nog niet mogelijk) € 50
Sessie op huisbezoek: € 55
Traject van 5 begeleidingen (op voor hand vast te leggen data): € 230
Groepstraining sociale vaardigheden (9 sessies en 1 nabespreking): € 250